Što se nalazi na Bayer Edukacijskom kutku?

Na Bayer Edukacijskom Kutku nalaze se isključivo materijali edukacijskog karaktera. Svaka edukacija je samostalna te bodovanje ovisi isključivo o Pravilniku nadležne Komore.


Kome je namijenjen Bayer Edukacijski Kutak?

Bayer Edukacijski Kutak namijenjen je zdravstvenim djelatnicima.


Kako se ostvaruju bodovi od strane Liječničke i Ljekarničke Komore?

Bodove možete ostvariti uspješnim rješavanjem testa prema kriterijima ocjenjivanja koje postavljaju relevantne Komore. Farmaceuti obavezno u svoj profil moraju unijeti i broj licence jer se prema tom broju dodjeljuju bodovi.


Da li mogu test ponavljati više puta?

Ponavljanje testa ovisi o pojedinoj edukaciji i odluci Komore. Uz svaku edukaciju biti će označeno je li ona bodovana ili ne.


Da li postoji vremensko ograničenje prilikom rješavanja testova?

Vremensko ograničenje rješavanja testova također ovisi o odluci i odredbama Komore te je naznačeno za svaku edukaciju posebno.


Što ako zaboravim lozinku?

U slučaju da zaboravite svoju lozinku na naslovnici portala ispod gumba „Prijava“ kliknite na „Zaboravili ste lozinku“ i slijedite upute. Svakako možete prihvatiti i opciju da vaš kompjuter zapamti prijavu pa slijedeći put ne morate ponovno unositi lozinku.


Kako izmijeniti podatke u mom profilu?

Kada se prijavite na portal kliknite na gumb „Moj profil“ i izmijenite željene podatke.Podijeli s drugima
PP-PF-RAD-HR-0015-1
09.11.2023
Jeste li zdravstveni djelatnik?