Prijavite nuspojavu

Prijava

Prijavite nuspojavu ili sumnju na neispravnost u kakvoći proizvoda


Ukoliko želite prijaviti nuspojavu ili sumnju na neispravnost u kakvoći proizvoda, molimo Vas kontaktirajte zdravstvenog radnika (Vašeg liječnika ili ljekarnika), Agenciju za lijekove i medicinske proizvode, a isto možete prijaviti na e-mail: pv.see@bayer.com ili mob: +385 99 217 5150.

PP-PF-RAD-HR-0015-1
09.11.2023
Jeste li zdravstveni djelatnik?