Stranica

Impressum

Impressum


Izdavač stranice:

Bayer d.o.o.

zastupano po Andrejki Smolnikar Prah, direktorici

Radnička cesta 80

10000 Zagreb

OIB: 56386591827

Tel.: +385 1 6599 900

Fax: +385 1 6599 905

Kompanija je registrirana kod Trgovačkog suda u Zagrebu,

pod matičnim brojem 080007388, šifra djelatnosti 51550.

© Copyright Bayer d.o.o., Zagreb, Hrvatska