Bayer je globalna kompanija specijalizirana za područje medicinskih znanosti i poljoprivrede. Naši proizvodi i usluge su dizajnirani tako da pomognu ljudima i poboljšaju im kvalitetu života. Bayer je, kao dio ljudske zajednice, posvećen principima održivog razvoja i principima socijalne i etičke odgovornosti u svakom području djelatnosti.

Naša posvećenost kvaliteti u svemu što radimo omogućava radiolozima fokusiranje na brigu o pacijentu - jedino što je važno. Jasan pravac – od dijagnoze do zdravlja.

PP-PF-RAD-HR-0015-1
09.11.2023
Jeste li zdravstveni djelatnik?